M.J.College logo
Khandesh College Education Society's
Moolji Jaitha College Library Portal
One stop solutions for all your educational needs..
Help Lines
mjcollegelibrary@gmail.com

Manuscript


View File
Dnyneshwari Bhashya
Shri Guru Vrutti
100-Pandav-Geeta
100-Tulai-Aashan
101-Katyagnirudropanishad
102-Vishnu-Panjar-Stotra
103-Aadee-Puran-Bhogolo-Puran
104-Panchi-Karan-Sutra
105-Sakali-Lipitil-Granth
106-Shiksaha
107-Vivek-Sindhu-Guru-Mahatma-Kathan
108-Geeta-Saar
109-Surya-Namskar-Shake-1816
110-Tusi-Aakhan
128-Panch-Mantra
131-Panch-Pran-Aarati
132-Datta-Palana
133-Dattatraya-Kavan-Vida
134-Amba-Stostra
135-Dattatraya-Kavach
136-Aabhang-Chali
137-Anusuya-Mata-Dhyan-Dhava
138-Sindhati-Pad
139-Prakash-Deep
145-Vedokta-Charan-Vyuha
146-Vajrashruchi-Upanishad
147-KAPIL-GEETA
148-MALHARI-MAHATMA
149-Vivek-Sindhu
150-AAYANA-VRITTI
154-Manbhodh
155-Avadhut-Canpi-Kamla-Stosta
171-Parvidya-Parsidhane
172-Sapta-Shloke-Geeta
173-Panch-Gun
174-Katha-Kalpa-Taru
175-Karuna-Stostra
176-Panch-Mudre-Lakshan
177-Pratharna-Shatak
178-Arjunat-Shake-1181
179-Rancha-Ratna-Malik-Stostra
180-Chaturshi-Shloki-Anusharan
181-Mathamanya
182-Nilkanth-Stostra
183-Bhagavat-Geeta
184-Ekadash-Rudra-Va-Brahma
185-Vishnupanjar-Stostra
186-Samshloki-Geeta
187-Bhagawat Geeta
188-Panchikaran
189-Abhang-Tukaram
190-Garbha-Geeta
192-Janak-Yadnyavalkya-Sanwaad
193-Aayana-Vrutta-Teeka
194-Dnyanarth-Par-Sidhant-Vidya
195-Dattatraya-Kavach
196-Prakashdeep
197-Bharat-Saar
198-Chaturvarg-Dnyan-Goshti-Utpatti
199-Purna-Purush-Puja-Padhatee
200-MUL-STAMBHA
218-bhagwat-Geeta-Saar
221-Danmant-Mantra
222-Aanand-Lahari
223-Aanad-Lahari
224-Vidya-Marga
225-Jyotish
226-E-Bhunbhasma
227-Falsivsmaran
228-Ashta-Bhairav
229-Dnyandeep-Shake-1627-e.s 1705
230-Harivijay-Adhyay-11 & 13
236-Dnandeep-Adhyay-1
245-Dattatraya-Nathmantra
247-Dattatray-Vishanti-Shlok
247-Jyotish
248-Gangashtak-Parmahans-Paridhajrukacharya
249-Dnyndeep-Adhyay-3-6
25-Karma-Shrushti-Veekar-Shrushti
26-Bhanamati-Sandarbhatil-(Marathi-Sanketik-Lipi)
26-Niranjan-Ashtak
27-Neervan-Pathyog-Manta
28-Guru-Aadhyan-(Deep-Vivek-Dnyan)
29-Pawan-Vijay
30-Kal-Parikshan
37-Sharir-Upnishad
38-Panchi-Karan
39-Guru-Geeta
61-Prem-Ashtak
62-Garbha-Geeta
63-Battis-Aanand
64-Dwadash-Mahavakya-Prabhodh
65-Agni-Hotra
66-Vedant-Pushpte-Charn-Teerth-Phal-Moksha
67-Sarvang-Leela
68-Manish-Panchak
69-Ashtadash-Shlki-Geeta
70-Annavyavritee
71-Guru-Geeta
72-Mahavakya
73-Karmendriya-Panchak-Saman-Ekandar-Tatva
74-Guru-Gita
75-Guru-Geeta-Stostra-Mantra
91-Guru-mahima
92-Venkatesh-Stostra
93-Shloka-Che-Pustak
94-Bhagavtat-Geeta (a)
94-Bhagavtat-Geeta
95-Guru-Geeta
96-Dharma
97-Matpa-Chik
98-Geeta-Saar
99-Ramraksha

All rights reserved by Moolji Jaitha College Library Portal.
Disclaimer: Some of the features of the application have been implemented with technologies which may not work on old browser version(s).
Best viewed in latest versions Internet ExplorerIE 9.0+, Google Chrome, Mozilla Firefox 32+, Safari 6+, Opera 20+ with a resolution of 1024*768